Uvjeti korištenja web stranice

Ažurirano: 09.05.2024.

Predmet i prihvaćanje

Ovim uvjetima korištenja (“Uvjeti korištenja”) regulira se korištenje (uključujući i pristup) internetskoj stranici humble-hunters.com društva Humble Hunters d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju, Zagreb, Ulica kneza Branimira 28, OIB: 99135884444, evidentirani kod Ministarstva rada i mirovinskog sustava pod brojem 184/20 i 337/20 (“Humble Hunters” ili “mi”) težimo pružiti vam najbolje internetsko iskustvo prilikom posjete stranici www.humble-hunters.com (“Internetska stranica”).

 

Svaka osoba koja pristupi internetskoj stranici (“vi”) ovim putem prihvaća Uvjete korištenja na snazi ​​u vrijeme posjeta internetskoj stranici i pristaje pridržavati se istih. Uvjeti korištenja podložni su povremenim promjenama, a vaše korištenje internetske stranice podliježe važećim Uvjetima korištenja u vrijeme korištenja internetske stranice. Redovito provjeravajte ove Uvjete korištenja  kako biste bili sigurni da iste prihvaćate. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, molimo vas da ne koristite internetsku stranicu.

 

Sadržaj koji Vam pružamo na našoj internetskoj stranici (“Sadržaj”) može biti reguliran posebnim uvjetima (“Posebni uvjeti”) koje prihvaćate svaki put kada pristupite navedenom sadržaju. U slučaju proturječnosti ili nepodudaranja Uvjeta korištenja s Posebnim uvjetima, Posebni uvjeti imaju prednost u odnosu na Uvjete korištenja. Prilikom svakog pristupa internetskoj stranici i korištenja sadržaja iste, prihvaćate Uvjete korištenja i sve Posebne uvjete primjenjive na pripadajući sadržaj.

 

Internetska stranica ne predstavlja niti podrazumijeva izvor savjeta ili sredstvo za uspostavljanje poslovnog odnosa bilo koje vrste među nama.

 

Pristup internetskoj stranici dopušta se na određeno vrijeme te zadržavamo, bez prethodne obavijesti, pravo povlačenja ili izmjene Sadržaja dostupnog na internetskoj stranici. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim dijelovima internetske stranice ili internetske stranice u cijelosti.

 

Nismo dužni staviti na korištenje internetsku stranicu i nećemo biti odgovorni ako je Internetska stranica djelomično ili u cijelosti nedostupna, iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vrijeme  i u bilo kojem trajanju.

 

Korištenje internetske stranice

Ovim putem suglasni ste da dobrovoljno i izričito prihvaćate korištenje internetske stranice jedino i isključivo na vlastitu odgovornost.

 

Odgovorni ste za sve potrebne pripreme za pristup internetskoj stranici. Također dužni ste osigurati da su osobe koje pristupaju Internetskoj stranici putem vaše internetske veze upoznate sa ovim Uvjetima korištenja i svim primjenjivim Posebnim uvjetima te da prihvaćaju iste.

 

Ukoliko odaberete ili vam je dodijeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili bilo koji drugi podatak kao dio naših sigurnosnih postupaka, navedene informacije moratečuvati kao povjerljive i ne smijete ih otkriti trećima. Zadržavamo pravo svakodobno onesposobiti bilo koju korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku koju ste odabrali ili koje vam je dodijeljena ako utvrdimo da se niste pridržavali  odredaba ovih Uvjeta korištenja.

 

Pristupanjem internetskoj stranici potvrđujete da nećete djelovati na način koji može naštetiti  imidžu, interesima ili pravimanašeg društva niti ćete djelovati na način koji može oštetiti, učiniti neupotrebljivom ili preopteretiti internetsku stranicu, ili  na bilo koji način onemogućiti uobičajen uupotrebu internetske stranice drugim posjetiteljima.

 

Provodimo odgovarajuće sigurnosne mjere prikladne za otkrivanje virusa. Morate ipak biti svjesni da postojeće mjere sigurnosti za računalne sustave na internetu nisu u potpunosti pouzdane i stogane možemo jamčiti nepostojanje virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji mogu uzrokovati promjene vaših računalnih sustava (hardver i softver) ili podataka i datoteka u vašim sustavima.

 

Sadržaj

Nismo dužni provjeriti točnost Sadržaja i ne jamčimo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja i/ili da je navedeni Sadržaj ažuriran. Izričito isključujemo svu kao i odgovornost bilo koje vrste za pogreške ili propuste vezane za Sadržaj i internetsku stranicu, osim u mjeri u kojoj takva odgovornost proizlazi iz našeg prijevarnog postupanja ili lažnog prikazivanja s namjerom prijevare ili bilo koje smrti ili ozljede koja je nastala zbog našenepažnje.

 

Stavljanje Sadržaja na Internetsku stranicu ni na koji način ne podrazumijeva pružanje usluga osoblja niti bilo koju drugu vrstu usluga. Humble Hunters izričito isključuje svu kao i odgovornost bilo koje vrste za odluke koje donosite na temelju Sadržaja.

 

Izostanak ponuda ili zahtjeva

Informacije dostupne na Internetskoj stranici ne predstavljaju ponudu ili poziv na kupnju ili prodaju, trgovanje ili transakciju bilo koje vrste  s Humble Hunters vrijednosnim papirima.Ulagači se ne smiju oslanjati na navedene informacije pri donošenju odluka o ulaganju.

 

Prava intelektualnog vlasništva

Vlasnici smo cjelokupnog sadržaja na Internetskoj stranici ili imamo dozvolu za korištenje istog. Sve što vidite ili pročitate na internetskoj stranici (kao što su slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video zapisi i ostali materijali) zaštićeno je u cijelom svijetu autorskim pravom, dizajnom, žigom i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. U svakom trenutku dužni ste poštivati sva prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici te Sadržaj, bilo da su u našem vlasništvu ili trećih. Ne smijete preuzeti ili pokušavati preuzeti bilo koji sadržaj putem sredstava ili postupaka koji nisu dopušteni na Internetskoj stranici.

 

Uvjeti korištenja ili Vaše korištenje internetske stranice ni u kojem slučaju ne jamči vam dati ikakvo pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici ili Sadržaju, osim onih navedenih u ovim  Uvjetima korištenja ili u Posebnim uvjetima. Stoga vam je izričito zabranjeno izvršiti bilo kakvu reprodukciju, promjenu, distribuciju ili javno objavljivanje, stavljanje na raspolaganje, izvlačenje, ponovno korištenje ili slanje odnosno korištenje bilo koje vrste, na bilo koji način ili bilo kojim putem, nekog  dijela Internetske stranice ili sadržaja,osim propisanog ovim Uvjetima korištenja ili bilo kojim relevantnim Posebnim uvjetima ili važećim zakonima i drugim propisima ili u slučaju odobrenja od strane nositelja relevantnih prava Humble Hunters (imena, oznake/logotipi).

 

Poveznice i povezivanje

Na Internetskoj stranici mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani s nama. Povezivanje na navedene internetske stranice trećih nepodrazumijeva naše jamstvo za te stranice i ne prihvaćamo nikakvu odgovornostza internetske stranice trećih koje imaju poveznicu na ovu ili sa ove Internetske stranice. Nismo provjerili sve internetske stranice povezane s našom Internetskom stranicom niti smo odgovorni za sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica ili stranica povezanih s našom Internetskom stranicom. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je navlastitu odgovornost.

 

Svako povezivanjena našu Internetsku stranicu sa stranica trećih zahtijeva naše prethodno pisano odobrenje.

 

Osobni podaci

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka regulirano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uvjete korištenja i dostupne su na: https://www.humble-hunters.com/politika-privatnosti/

 

Izostanak jamstva, ograničenje odgovornosti

U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, ne jamčimo niti izjavljujemo da su Internetska stranica i/ili sadržaj točni, cjeloviti, bez pogrešaka ili pouzdani, niti da upotreba internetske stranice i/ili sadržaja neće narušiti prava trećih. U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, također ne jamčimo niti izjavljujemo da će funkcionalni aspekti Internetske stranice i/ili Sadržaja biti bez pogrešaka niti da su serveri bez virusa ili da ne sadrže druge štetne komponente. Korištenje Internetske stranice i/ili sadržaja je na vlastitu odgovornost, a sve na Internetskoj stranici nudi se “U POSTOJEĆEM OBLIKU” I “NA POSTOJEĆI NAČIN” BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PRETPOSTAVLJENIH.

 

U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, nismo odgovorni za bilo kakav gubitak koji proizlazi iz ili u vezi sa korištenjem Internetske stranice ili Sadržaja, bilo izravno ili neizravno, slučajno, posljedično ili na bilo koji drugi način. Na primjer, odričemo se bilo koje ili sve odgovornosti za gubitak upotrebe, prekid poslovanja, izgubljeni profit ili gubitak podataka bez obzira na koji način je došlo do gubitka.

 

Pravo i nadležnost

Na ove Uvjete korištenja i sva pitanja vezana uz Internetsku stranicu i njen Sadržaj primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo i podložna su isključivoj nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Izmjene ovih uvjeta korištenja

Ovi Uvjeti korištenja podložni su povremenim izmjenama istih, a Vaše korištenje Internetske stranice podliježe važećim Uvjetima korištenja u vrijeme korištenja Internetske stranice. Redovito provjeravajte ove Uvjete korištenja kako biste bili sigurni da ste sa istima upoznati.

 

Kontakt

Pitanja, komentare i zahtjeve vezane za ove Uvjete slobodno nam šaljite na adresu Humble Hunters d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 29, te na info@humble-hunters.com